↑ Return to Úvod

Informace pro zájemce

  • Schůzky probíhají každý pátek v klubovně v budově Lesní správy (za tržnicí) od 16.00 do 18.00
  • Na schůzkách se děti učí jednak skautským dovednostem – poznávání rostlin, zvířat a všeobecných znalostí, dále se naučí Morseovu abecedu, šifry, uzlovat, zdravovědu apod. Vše se snažíme podávat v zábavné formě. Mimo to hrajeme hry a vedeme děti k soudržnosti kolektivu a přátelství.
  • Na schůzky si každé dítě opatří svůj deníček, kam si zapisuje jednak nové poznatky, ale také sdělení pro rodiče.
  • Minimálně jednou do týdne se budeme snažit chodit s dětmi místo schůzky na junácké chatky (přes noc). Jinak budeme určitě plánovat výlety a poznávat  naše okolí. Zároveň se budeme snažit dělat prospěšné činnosti – čistění studánek, sbírání odpadků atd. Účastníme se různých skautských závodů, kde jsme poměrně úspěšní. Každý rok pořádáme dětský letní tábor nebo alespoň letní pobyt pro naše skauty.
  • Členský poplatek je 400,- na rok – zahrnuta skautská registrace a pojištění. Od Nového roku pak dítěti bude docházet skautský časopis.
  • O všech akcích a změnách se dozvíte na těchto stránkách, ze sdělení v dětských deníčcích, což se ovšem osvědčilo jako méně spolehlivé, tak navíc ještě rodičům píšeme informační sms zprávy.
  • Vedoucími buchlovických skautů jsou Veronika Jakšíková a Tereza Tymrová.
  • kontakt: Tereza Tymrová 777 540 580, TerezaTymrova@seznam.czskaut_horizontalni_logo