«

»

Dub 14

Káňata na Hudifestu

Mladší skupinka Káňat nacvičila pohádku O Veliké řepě, ale trošku v jiném podání. Dali jsme dohromady zkrácenou verzi, a to čtyřikrát po sobě – otráveně, vesele, rychle a normálně pro normální lidi.

S tím jsme pak vyrazili v sobotu 11. dubna na Modrou, kde modřanští skauti pořádali hudebně divadelní festival Hudifest. Dohromady se zúčastnilo devět skupinek z Modré, Jalubí, Tupes a Buchlovic. Odbitím druhé hodiny začaly předvádět jednotlivé oddíly své představení. K vidění byly originální scénky, nápadité tance i pěvecké talenty. Naše káňata uzavírala kreativní odpoledne. I když jsme z původní kompletní skupinky dorazili v počtu šesti, i tak se děti popraly s trémou a zahrály krásné divadlo. Porota děti ocenila diplomem za originální zpracování pohádky. Přes všechnu snahu jsme v divácké ceně skončili na druhém místě, hned za modřanskými Kaňoury, kteří secvičili tanec aquabel. A tak nás o chlup minul sladký dort :)

 

Hráli: režisér – Filip, vypravěč/vnučka – Klárka, řepa – Síma, děda – Ema, kočka – Nikča Č. a myš – Nikča M.

http://junakbuchlovice.eu/?page_id=2347